Content of this page is not available in selected language (en).

O kralupském drogistu Janu VaňkoviNarodil se 23. května 1888 na Žižkově. V Praze se vyučil drogistou a jako mladý vykonával drogistickou praxi v Kralupech, v drogerii Josefa Kysely v Jungmannově ulici (dům byl zbořen v r. 1980). Jako pětadvacetiletý v roce 1913 zakoupil dům čp. 95 na kralupském Palackého náměstí. V domě bydlel lékárník Ph.Mr. Jaroslav Pacovský, který tam provozoval lékárnu a drogerii. Jan Vaněk oba obchody spojil a vybudoval velký drogistický obchod. Od těch dob je v tomto obchodě dodnes provozovna drogerie.

 

Brzy po otevření drogerie vypukla I. světová válka. Vaněk musel narukovat a obchod svěřit své manželce. V roce 1915 došlo ve sběrném táboře u Vídně k seznámení mezi kralupským drogistou Vaňkem a spisovatelem Jaroslavem Haškem. Seznámili se tam i s nadporučíkem Lukášem. Vaněk byl ve válce rechnungsfeldvébl, neboli účetní šikovatel.

Hašek osobu Vaňka i Lukáše vložil do svého slavného díla „Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.“ A tak se po celém světě, prostřednictvím milionů výtisků překladu této knihy, objevilo jméno našeho města, a to zejména díky románové větě: „Já jsem takto drogista Vaněk z Kralup.“ Překlady věty - ZDE

Jan Vaněk válku přežil a vrátil se do Kralup. Ale brzy po válce 25. srpna 1927 zemřel. Bylo mu teprve 39 let (jako Jaroslavu Haškovi). Byl pohřben v Praze na Olšanech, před několika lety byl jeho hrob potomky přemístěn na kralupský hřbitov.


Dokument ve formátu Microsoft WordJan Vaněk jako Náhodný svědek - autor textu Dr Radko Pytlík

 

 

kralupský drogista Vaněk a Josef Švejk


 

románová podoba účetního šikovatele Vaňka

opět kresba Josefa Lady

 

 

filmovou roli šikovatele Vaňka ztvárnil herec Josef Hlinomaz


 

Jan Vaněk ve válečné době

 

 


 

Jan Vaněk v civilu

 


drogerie Jana Vaňka na náměstí

 

 

 jak šel čas - drogerie uprostřed řady domů po levé straně


 

 

 drogerie v současnosti

 

Projekt
"Čteme Švejka"

Slavnostní odhalení sochy
Josefa Švejka
v Kralupech proběhlo
20. května 2017

Info o průběhu I. ročníku