Content of this page is not available in selected language (en).

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo je “vrcholový” orgán samosprávy obce. V Kralupech n. Vlt. se skládá z 21 zastupitelů, kteří byli zvoleni v tzv. komunálních volbách. Funkční období zastupitelstva je čtyři roky. Zastupitelstvo volí z řad svých členů starostu, místostarosty a členy rady (radní).

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se minimálně 1 x za 3 měsíce. Informace o jejich konání se zveřejňují na úřední desce nejméně 7 dní předem.

Mezi nejdůležitější pravomoci, které jsou podle § 84 a 85 zákona o obcích zastupitelstvu vyhrazeny, patří záležitosti zásadního významu pro obec, například: schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce, rozvojových programů obce, zřizovat a rušit právnické osoby (například příspěvkové organizace) a organizační složky obce, vydávat obecně závazné vyhlášky, zřizovat a rušit výbory, zřizovat a rušit obecní policii, schvalovat nabytí, převod a zástavu nemovitých věcí, vydávání komunálních dluhopisů,poskytnutí dotací nad 50.000 Kč v jedn. případech subjektům působícím v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví apod. 


Termíny jednání

5.2., 26. 3., 14. 5., 25. 6., 17.9., 19. 11., 17. 12. 2018.  

11.2., 25.3., 6.5., 24.6., 23.9., 11.11., 16.12. 2019. 


Složení zastupitelstva města 2018 - 2022


Ing. Marek Czechmann - starosta města          

e-mail: marek.czechmann@mestokralupy.cz  


Libor Lesák - místostarosta města

e-mail: libor.lesak@mestokralupy.czIng. Vojtěch Pohl - místostarosta města

e-mail: vojtech.pohl@mestokralupy.cz


Ing. Petr Listík - radní, zastupitel

e-mail: plistik@seznam.cz 

  


Ing. Ivana Pacholíková - radní, zastupitelka

e-mail: pacholikova@centrum.cz  


 

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph. D. - radní, zastupitel 

e-mail: ladahulka@seznam.cz   


Marek Škabrada, radní, zastupitel

e-mail: marek.skabrada@email.cz    


 

Mgr. Martin Luksík - zastupitel

e-mail: martinluksik@seznam.czTomáš Pekárek - zastupitel

e-mail: anokralupy@seznam.cz   


Jan Špaček - zastupitel

e-mail: jan.spacek@synthosgroup.com  


Mgr. Jindřich Kohm - zastupitel

e-mail: donquijote@seznam.czStanislav Hejduk - zastupitel

e-mail: standa.hejduk@seznam.cz  


Mgr. Jiřina Hereinová - zastupitelka

e-mail: herein@centrum@centrum.cz  


MUDr. Jana Homolová - zastupitelka

e-mail: j.homolova@centrum.czFilip Prantl - zastupitel

e-mail: fifex@seznam.cz   

 

Mgr. Libor Síla - zastupitel

e-mail: libor.sila@pudis.cz  

 


Ing. Luboš Truhlář - zastupitel

e-mail: lubos.truhlar@gmail.com   


Ing. Ivan Ottis - zastupitel

e-mail: ivan.ottis@email.cz   

 


Petr Holeček - zastupitel

e-mail: p.hol.kpy@seznam.cz 

 

Luboš Šuda - zastupitel

e-mail: sudalubos@seznam.cz 

 

Ing. Petr Závodský - zastupitel

e-mail: zavodsky@montako.czAttachments:

Soubor PDFJednací řád ZM.pdf[1 017,44 kB]

More pages:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

To the top