Content of this page is not available in selected language (en).

Informace o zpracování osobních údajů

ve smyslu čl. 12, 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Město Kralupy nad Vltavou, městský úřad, jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.


Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a dále v souladu s platnou národní legislativou.


Kontaktní údaje Správce: Město Kralupy nad Vltavou, městský úřad, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 00236977, ID datové schránky: 8zzbfvq, tajemník úřadu Ing. Jaroslav Zdich,  tel.: 315 739 945,  e-mail: jaroslav.zdich@mestokralupy.cz.

 

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: Mgr. Petra Urbanová, tel .: 775334295,

 e-mail: petra.urbanova@mestokralupy.cz.

 

Podrobné informace ke zpracování osobních údajů dle jednotlivých účelů zpracování naleznete zde.

More pages:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

To the top