Seifertovy Kralupy 2020 – vyhlášení soutěže

15. ledna, 09:05 Ostatní

Seifertovy Kralupy 2020 – vyhlášení soutěže

Město Kralupy nad Vltavou vyhlašuje, na památku básníka Jaroslava Seiferta, autorskou literární soutěž v rámci 25. ročníku festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy.


Literární soutěž je určena všem občanům ČR bez omezení věku a probíhá ve dvou kategoriích:

-     14 až 18 let (dovršených do 30. 6. soutěžního roku)
-     nad 18 let bez omezení  


Do soutěže lze přihlásit jednotlivé básně i cykly. Podmínkou je zaslat maximálně 200 původních, dosud nepublikovaných, česky psaných veršů, elektronicky nebo vytištěné ve čtyřech exemplářích. Jedna z básní musí mít formu sonetu. Soutěž je anonymní, a proto práce nesmí být podepsány ani jinak označeny.


Práce zasílané poštou musí obsahovat: 

- tři neoznačené exempláře a neporušenou, zalepenou obálku, ve které bude čtvrtý exemplář se jménem, příjmením, věkem a bydlištěm. 


U  elektronických verzích je nezbytné, aby údaje byly vypsány v těle e-mailu, nikoli v přiložených básních (přílohy ve formátu doc. nebo pdf.). 


Zaslané práce se nevracejí. Uzávěrka je 31.5. 2020.

Vítězné práce vybrané porotou budou odměněny. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2020.


Práce zasílejte na adresu: Městský úřad Kralupy nad Vltavou, ,,Seifertovy Kralupy“ k rukám A. Levého, Palackého nám.1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. V případě dotazů kontaktujte: A. Levý, tel. 778 772 635, e-mail: ales.levy@mestokralupy.cz.


Inserted by: Aleš Levý

To the top