Jak se měnilo centrum města – část první (rok 2016)

18. listopadu 2019, 13:51 Ostatní

Jak se měnilo centrum města – část první (rok 2016)

Od roku 2016 probíhaly práce na třech po sobě jdoucích etapách, jejichž prostřednictvím došlo k zásadní přestavbě Palackého náměstí. Současně se v centru města udály další výrazné změny, jež zásadním způsobem dopomohly k celkové kultivaci prostranství a přilehlých ulic.

 

ROK 2016

První etapa rekonstrukce povrchů v centru města byla realizována v druhé polovině roku 2016. Zahrnovala obnovu povrchů kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde poškozený živičný povrch nahradila žulová dlažba. Během prvních dvou měsíců byly uskutečněny zejména práce spojené s odstraňováním nevyhovujících povrchů, v prostoru kostela se postupnými kroky začala rýsovat původní mozaiková dlažba. Ta se pak za velmi krátkou dobu stala jednou z dominant současného Palackého náměstí. „V roce 2015 byly provedeny sondy v asfaltovém zálivu okolo kostela Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava, které potvrdily přítomnost mozaikové dlažby pod vrstvou živice se štěrkopískovým podsypem. Rozsah dochování původní mozaiky však nebylo možné určit. Sejmutí živičného povrchu a šetrné odstranění podsypu odhalilo zakonzervovanou mozaiku ve větším rozsahu i kvalitě, než se původně očekávalo. Její povrch byl v celé ploše pokleslý, místy s velkými propady, avšak s dochovanou čitelnou strukturou vzoru i pokládky,“ uvedla tehdy pro Kralupský Zpravodaj Jana Bendová z památkové péče kralupského odboru realizace investic a správy majetku.Další kroky v rámci stavby na sebe nenechaly dlouho čekat. Vybourán a zasypán byl původní mlýnský náhon, který protínal někdejší kralupskou náves, položeny byly inženýrské sítě a rozvody veřejného osvětlení. Výrazné proměny se dočkal i park v blízkosti Mostní ulice, jehož součástí je pomník obětí válek. Zde byla travnatá plocha vyměněna za mlatový povrch, rovněž došlo k ohraničení vymezeného prostoru podlouhlým posezením. Dále zde přibyly lavičky a stojany na jízdní kola. Kolem radnice se celkově zrodila atraktivní pěší zóna, která v prosincových dnech vynikla zejména díky novému osvětlení. Realizace I. etapy rekonstrukce povrchů v centru města činila více jak 13 000 000 miliónů korun. 

  

Hodnocení I. etapy očima představitelů města:


Ing. Marek Czechmann (současný starosta): „Realizace této etapy nebyla nikterak jednoduchá. Nejnáročnější bylo samozřejmě ruční rozebírání dlažby a třídění historické mozaiky. Především z tohoto důvodu jsme byli nuceni termín dokončení posunout (I. etapa byla dokončena 19. 12. 2016). Těch neočekávaných víceprací bylo v rámci I. etapy poměrně hodně. Zároveň se jednalo o velmi důležitý krok směrem k přestavbě celého náměstí.“


Libor Lesák (současný kralupský místostarosta): Na Palackého náměstí jsme postavili novou radnici, ovšem samotné okolí nevypadalo nikterak hezky. Když se pak pod nánosy asfaltu objevila historická dlažba, nebylo co řešit. Jsem moc rád, že jsme se rozhodli pro její obnovu. Prostranství kolem kostela tím získalo úplně nový rozměr, totéž lze tvrdit i o přestavěném prostranství kolem památníku. Centrum získalo prostřednictvím těchto úprav tolik potřebný městský charakter.  

  

Centrum města se dále měnilo prostřednictvím dalších akcí a dílčích kroků:

 

  • 5. 9. 2016 byla oficiálně zahájena demolice hotelu Praha,
  • 12. 10. 2016 začala hrubá demolice hotelu Praha. Zde poté vznikl nově otevřený prostor (viz foto),   
  •  Během letních prázdnin zmizela budova staré školy, která stála mezi knihovnou, radnicí a technoparkem.
Inserted by: Aleš Levý

To the top