V Kralupech bude slavnostně otevřeno zrekonstruované Palackého náměstí

5. listopadu 2019, 21:16 Ostatní

V Kralupech bude slavnostně otevřeno zrekonstruované Palackého náměstí

12. listopad 2019 se zapíše do dějin Kralup nad Vltavou vskutku výrazným písmem. Slavnostně bude totiž otevřeno nově zrekonstruované Palackého náměstí, jehož prostřednictvím získává centrum města zcela novou tvář. Kralupští občané odnepaměti toužili po ústředním náměstí, jako je tomu kupříkladu v okolních městech, ovšem nebylo jim přáno. Město se naopak muselo v průběhu let potýkat s celou řadou těžkých ran. Tou nejzásadnější byl bezesporu tragický nálet na konci II. světové války, z jehož následků se dlouhá léta vzpamatovávalo. Po roce 1948 zůstaly Kralupy v mnoha ohledech městem „šedým“, a to bez jakéhokoliv náznaku vlídnosti. O pár let později si pak vysloužily nálepku industriálního města s nesystémově pojatou urbanistikou, kterou navíc v osmdesátých letech poznamenala rekonstrukce železniční trati vedoucí napříč obytnou zónou. Všechny tyto faktory výrazným způsobem narušily úvahy o možném zatraktivnění centra města.


Po roce 1989 se však poprvé rozhořely plamínky naděje. Nahlas se začalo hovořit o komplexní kultivaci, nemluvě o zásadní přeměně Palackého náměstí a přilehlých ulic. Veškeré snahy ovšem narážely na komplikace majetkoprávní, jejichž rozklíčování se ukázalo být „během na dlouhou trať“. Jedním ze základních pilířů přeměny se později stala přestavba nevyužívaného obchodního domu Máj na kralupskou radnici, jež v roce 2013 předznamenala cestu pro následný vývoj. 


Hned v roce následujícím zastupitelé schválili urbanistické a dopravní řešení centra a řádně představili vize spojené se vznikem uceleného prostoru. Ten se začal postupně měnit v rámci tří etap, během kterých došlo k revitalizaci ploch mezi radnicí a kostelem. Zde byla posléze odkryta jedinečná mozaiková dlažba, která byla následně stylově zrestaurována. Dalším výrazným milníkem se stala výstavba nové ulice (Vaníčkova), díky které došlo k propojení Palackého náměstí s ulicí Žižkovou. Nedílnou součástí rekonstrukce jsou rovněž dva vodní prvky (potok, obnovená historické studna), nově postavená fontána, osvětlení a parkovací prostory doplněné vysazenými stromky.


V rámci třetí etapy, jež byla v těchto dnech dokončena, se nyní podařilo zrekonstruovat povrchy v blízkosti spořitelny a přilehlé Palackého ulice. Tímto důležitým krokem tak Kralupy nad Vltavou poprvé ve své historii získávají opravdové náměstí se vším všudy. Děje se tak 30 let od sametové revoluce, jejíž výročí si v těchto dnech připomínáme.  Kralupy za sebou symbolicky nechávají poslední kámen připomínající šedou minulost a mohou začít psát další část své novodobé historie.


Inserted by: Aleš Levý

To the top