Forenzní identifikační značení jízdních kol v Kralupech nad Vltavou

1. října 2019, 12:52 Ostatní

Forenzní identifikační značení jízdních kol v Kralupech nad Vltavou

Díky poskytnuté dotaci od Ministerstva vnitra ČR Vám Městská policie Kralupy nad Vltavou nabízí ve dnech 5. a 6. října 2019 v garážích objektu Městského úřadu se sídlem Palackého náměstí č. 1, Kralupy nad Vltavou, značení jízdních kol „syntetickou DNA“.


Strážníci vaše jízdní kolo označí pomocí speciálního roztoku a varovnou nálepkou (Chráněno DNA - Městská policie Kralupy nad Vltavou), jízdní kolo vyfotografují a vyplní s vámi příslušné formuláře (přihláška do evidence jízdních kol a souhlas se zpracováním osobních údajů), které jsou potřeba pro zaregistrování jízdního kola do databáze městské policie a do mezinárodní databáze. V případě, že se jedná o nové jízdní kolo, je vhodné přinést i doklad o nákupu. Není to však povinnost, lze vyplnit čestné prohlášení o nabytí kola.


Cílem tohoto značení je identifikovat jízdní kolo, odradit pachatele krádeží, minimalizovat podvody a urychlit vrácení jízdního kola majiteli. Forenzní značení je odolné a stálé proti běžnému mytí kola, proti běžným chemikáliím i proti soli. Podrobné informace o forenzním značení jízdních kol naleznete na stránkách: www.forenzniznaceni.cz


Povinností majitele jízdního kola je dostavit se se svým jízdním kolem, které bude v dobrém technickém stavu, ČISTÉ A SUCHÉ, přinést hodnověrný doklad totožnosti a vyplnit příslušné formuláře. Značení a registrace je zdarma. Aplikace forenzního značení a registrace jednoho jízdního kola trvá přibližně 15 minut. Aby nedocházelo k dlouhému čekání zájemců, je nutné se na konkrétní termín dopředu přihlásit. Rezervační program je spuštěn na internetových stránkách www.bezpecnekralupy.cz a jeho prostřednictvím si můžete sami zarezervovat vhodný termín pro označení kola. K rezervaci volného termínu můžete také využít telefonní číslo 777 798 208.


Výše uvedené dny nejsou poslední, kdy si budete moci nechat označit své kolo. Tato akce bude v Kralupech nad Vltavou pokračovat na jaře 2020.

 

Strážníci Městské policie Kralupy nad Vltavou se těší na Vaši návštěvu. 


Inserted by: Aleš Levý

To the top