Content of this page is not available in selected language (en).

Co zde můžete zařídit

  • informace o působnosti a činnosti samosprávy a úřadu, 
  • podání základních informací o agendách úřadu, 
  • ověřit podpis nebo listinu, 
  • služby Czech pointu (výpis z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z bodového hodnocení řidiče, autorizovaná konverze na žádost atd.), 
  • nákup pohlednic, 
  • turistických známek, 
  • magnetů a dalších upomínkových předmětů s motivy města, 
  • koupit Kralupský Zpravodaj,
  • zapůjčit si DVD s Kralupským televizním zpravodajstvím.

More pages:

-

-

-

-

-

-

-

To the top