Content of this page is not available in selected language (en).

Infocentrum tvoří samostatné oddělení MěÚ a nabízí služby pro občany i turisty.


Služby - OBČAN

- informace o působnosti a činnosti samosprávy a odborů MěÚ

- informace o agendách úřadu vč. tiskopisů a žádostí

- ověřování podpisů

- ověřování kopií listin

- ověřený výpis z katastru nemovitostí

- ověřený výpis z obchodního a živnostenského rejstříku

- ověřený výpis z evidence rejstříků trestů

- ověřený výpis z bodového hodnocení řidiče

- autorizovaná konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby

- autorizovaná konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby

- agenda datových schránek

- zástup pokladny

- zástup podatelny


Služby - TURISTA

- informace o městě a jeho okolí

- informace o kulturních akcích

- informace o ubytování a stravování

- prodej upomínkových předmětů

- prospekty a informační letáky o městě

- mapka města

- prodej Kralupského zpravodaje


Asociace turistických informačních center České republiky

Asociace turistických informačních center České republiky

www.aticcr.cz


Turistický web infocentra:More pages:

-

-

-

-

-

-

-

To the top