Content of this page is not available in selected language (en).

Město Kralupy nad Vltavou je zřizovatelem 6 základních škol, 2 mateřských škol, Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy, jako příspěvkových organizací s právní subjektivitou.


Ve městě dále působí 2 střední školy (Dvořákovo gymnázium a střední odborná škola ekonomická Kralupy nad Vltavou a Střední odborná škola a střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou), kterých je zřizovatel Středočeský kraj.


Odbor sociálních věcí, školství a kultury Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou sděluje, že novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


- zápisy do 1. tříd základních škol budou probíhat v dubnu 2020 (viz příloha),


- zápisy do mateřských škol budou probíhat v květnu 2020 (viz příloha).Novinky školního roku 2019/2020:

http://www.msmt.cz/novinky-ve-skolnim-roce-2019-2020  


More pages:

-

-

-

-

-

-

To the top