Content of this page is not available in selected language (en).

Jakékoli připomínky a náměty ke zpravodajství můžete posílat na emailovou adresu kamera.kralupy@tiscali.cz nebo na tel. +420 603 729 848.

KRALUPY TV: http://www.kralupytv.cz/

Poskytovatelem audiovizuálních mediálních služeb je Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 018 Kralupy nad Vltavou, IČ: 00236977, tel.: 315 739 811, e-mail: mesto@mestokralupy.cz.


To the top